akceptor


akceptor
[акцептор]
m
акцептор

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • akceptor — àkceptor m DEFINICIJA 1. onaj koji prima, odobrava; primalac, odobravalac 2. fiz. a. atom, atomska grupa ili ion koji, primajući par elektrona od drugog atoma, atomske grupe ili iona (donora) stvara s ovim kovalentnu ili koordinacijsku vezu b.… …   Hrvatski jezični portal

  • akceptor — m IV, D. a, Ms. akceptororze; lm M. y 1. chem. «substancja chemiczna, która ulega utlenieniu tlenem powietrza jedynie w mieszaninie z autoutleniaczem» 2. chem. «atom, który uczestnicząc w wytworzeniu wiązania chemicznego z atomem innego… …   Słownik języka polskiego